top of page

Katträddning, Stormskador & Nöd Ansökningar 24/7

                                                       Vi är tillgängliga 24/7 om en nödsitatuion uppstår.

De flesta skador på en egendom under allvarligt väder uppstår när grenar eller träd faller. Hög vind och mättad mark och grunda markförhållanden kan orsaka att trädrötterna misslyckas och grenarna försvagas. Under vintern kan vikten av is och snö ackumulering vara lika skadlig, vilket resulterar i misslyckande av grenar och hela träd. Inget av detta är någon lätt upplevelse för en husägare. Därför rekommenderas före storm-strategier för att identifiera potentiellt farliga förhållanden och för att minska risken för skador före hårda väder.
I många fall är risker inte alltid uppenbara för det otränade ögat och korrigering av dem kan vara ett farligt jobb. Även om det är omöjligt att helt skydda dina träd och egendom från svåra stormar, kan en certifierad arborist inspektera problem som kan predisponera träd för misslyckande. Detta kan innefatta en klättringskontroll eller en analys av förfall som kan vara närvarande i grenar, stjälkar eller rötter.
Baserat på vad som finns kan lämpliga behandlingar hjälpa träd och buskar att bättre utstå väderhändelser. När det finns ett problem med trädets struktur, kan installation av kablar system (Kronstabilisering) hjälpa trädet att klara hög vind eller tung snö. Beskärning kan också hjälpa till med detta och det är viktigt att ta bort döda eller hängande lemmar som kan utgöra ett hot.
Även om du regelbundet bryr dig om dina träd, när en allvarlig storm träffar, var noga med att få en arborist att granska din egendom för eventuella problem som uppstår på grund av vädret.

IMG_1389.jpg
IMG_1390.jpg
IMG_1398.jpg
7594af72-2ca9-496c-9367-5e76e6792a12.JPG
bottom of page