top of page

Livsmiljö träd (Habitat Creation)

Det är bara naturligt att vart som träd planteras är det säkert att djur och andra växter kommer att följa.
Träd ger skydd och mat för en mängd olika fåglar och små djur samtidigt som man skapar blomstrande ekosystem för ett varierat utbud av flora och fauna. Förbättrad tillväxtdiversitet skapar träd en miljö som möjliggör tillväxt av växter som annars inte skulle vara där.
Blommor, frukter, löv, knoppar och träaktiga träd delar används av många olika arter. Bakterier och svampar som ingår i träddelar orsakar sönderfall som gör nestning enklare för vissa djur och ökar jordens bördighet och struktur för furrowing av andra markdjur.
Träd ger också skugga, reducerar vatten och lufttemperaturer och bidrar till den övergripande hälsan hos akvatiska ekosystem genom att tillhandahålla livsmiljö, skydd och mat för vattenlevande arter som odlar, bäver och fisk.

Vi kan skapa livsmiljö träd från träd som redan har minskat förbi den fullständiga frälsaren eller träd som krävs för att tas ner och lämnar dem trygga och redo för livsmiljö att flytta in och blomstra.

215cbf7d-3f45-4a30-8eb9-af380c0610ce.JPG
IMG_1341.JPG
17897879512430331.jpg
bottom of page