top of page

Kronstabilisering

Det finns två typer av bracing som Dynamic Bracing och Static Bracing vanligtvis Cable Rods.
Båda är kompletterande strukturella stöd som syftar till att minska risken för misslyckande av svaga grenar och flera stammar som säkerställer att träden förblir säkra och stabila på lång sikt.
Dynamisk bracing är ett flexibelt system och är utformat för att inte skada träd med invasiva spärrstavar och dess stötdämpare möjliggör både dynamiska och statiska bracing system.
Statiska kablar består i allmänhet av extra höghållfast stål och är fästa på bultar som är installerade i trädets övre krona. Båda är avsedda att begränsa rörelsen hos de stödda grenarna / kronorna, så att de är mindre benägna att misslyckas under stormar och våldsamt väder.
Kompletterande strukturella stödsystem bör endast installeras utifrån en grundlig inspektion och utvärdering av trädstrukturen av våra certifierade arborister. Material och tekniker måste överensstämma med offentliggjorda industristandarder. Husägare, organisationer eller råd med kompletterande strukturella stödsystem bör kontakta Viking Arbor för att inspektera systemet varje år.

cobra-bracing.jpg
IMG_3604.jpg
Cobra-Cable-System600.jpg
bottom of page