top of page

Träd och rotskydd

Vi installerar kompletta träd, trädstam och trädrotskyddssystem på privata hem, kommersiella platser, byggarbetsplatser eller rådsområden. De flesta skador uppstår på ett träd med både psykisk påverkan (till exempel slår ett träd med en bil eller grävning av rotsystem) och markförpackning i högtrafikområden eller på byggarbetsplatser med tunga maskiner som kör runt och arbetar med att lämna allvarliga långvariga skador på
träd som kan orsaka en minskning av trädets livslängd. Om jordkomprimering händer, kommer trädet eller träden inte längre att kunna byta gaser, omvandla energi, mata, vattenupptag eller andning som leder till att ett träd dör.
Med våra skyddssystem på plats och när byggnadsarbetet har genomförts kan du vara nöjd med att träna kommer att överleva, blomstra och fortsätta att växa utan negativa effekter från andra aktiviteter som uppstått på platsen.

web800LibertyMat w Bobcat JC Yard_1466.j
boombeschermer.jpg
Ripon-2.jpg
bottom of page