Vad innebär ETW-certifiering?

The European Arboricultural Council (EAC) representeras av de nationella trädvårdsföreningarna

(Svenska Trädföreningen i Sverige) som utgör detta råd och äger rätt att utfärda kvalifikationen

”European Treeworker” genom examination.

Målet med examen är att testa de kunskaper och färdigheter som kandidaten måste behärska enligt den beskrivna läroplan

(European Treeworker Handbook).

Godkända kandidater får använda titeln

”Certified European Treeworker”

 

Trädfällning

Beskärning av träd

Fruktträd beskärning

Häcktrimmning

Stubbfräsning

Riskbedömning

Bortforsling

Trädplantering

Kronstabilisering

Träd och rotskydd

 

Akutarbete

 

Snöröjning

Katträddning

Drone räddnings

Ljusslingor

Varför välja
VIKING ARBOR?
Våra tjänster
Varför välja
VIKING ARBOR?

Viking Arbor är din Arboristtjänst för hela Värmlands län med omnejd.

Vi är ETW utbildade arborister och innehar F-skatt sedel och ansvarsförsäkring.

 

Arborist yrket innebär att jobba med mycket risk så som höghöjdsarbete, nära hus och olika typer av strömförande ledningar.

 

Vad gör då Viking Arbor ledande inom arborist yrket.

 Vi har många års erfarenhet och har en förmåga att identifiera risker och kontrollera dem.

Vi tränar regelbundet och hållar oss uppdaterad med tid och teknik och vi vet vad vi gör och vi är här för att hjälpa dig med dina träd.

Att vara medveten om standarder

Använd endast internationellt Diploma Certifierade & Certifierade ETW (European Tree Worker) Arborists att inspektera och arbeta med dina träd.


Många företag är inte certifierade och säger att de är. Att kalla dig en
Arborist, eftersom du har en Svenska motorsåg körkort och att klättra i träd
betyder inte att du är en Arborist och har kunskap och färdigheter att arbeta
säkert, korrekt och enligt gällande standarder.

Det finns många års studier inom Arboriculture för att få kunskap om
biologi och funktioner av ett träd, inte bara vad du kan se på stammen, upp i
kronan, på löv och grenar utan även under jorden i de rotsystem som är en
viktig del av ett träd.
Hur ett träd fungerar, hur det växer, beskärningsteknik, markförhållanden,
skadedjur och sjukdomar och många fler ämnen inom trädvård är bara en
grundläggande förståelse som en professionell branschledande arborist borde få.

Använd aldrig tjänster av en arborist som föreslår toppning av en
trädkrona som en lösning för mer ljus, beskärning eller förebyggande av
stormskador. I många länder är det olagligt och vi gör inte det på Viking
Arbor. Toppning leder till problem senare i trädets liv och är förbjudet av
branschstandarder.

Dessutom bör en arborist inte använda klättringsspikar vid
underhållsförfaranden (beskärning) eftersom de skapar sår som kan leda till att
insekter och sjukdomsinfestationer potentiellt dödar dina träd.

Var också försiktig med en trädtjänst som rekommenderar att ett träd
avlägsnas utan anledning. Träd ger skönhet och mervärde till din egendom, så
borttagning bör endast övervägas där högrisk villkor finns som inte effektivt
kan mildras

Hur vi gör vårt dagliga arbete som professionella Arborist's i fem minuter

Fördelar med träd
 

De ekologiska fördelarna med träd finns runt oss. . .bokstavligen!
De påverkar luften vi andas, jorden vi står på och odlar vår mat i, träet vi bygger våra hem med, vattnet vi dricker, solen som skiner på oss, och även våra sinnen på en psykologisk nivå.
Träd skapar ett ekosystem för att tillhandahålla livsmiljöer och livsmedel för djur, flora och fauna. Träd absorberar koldioxid och potentiellt skadliga gaser, såsom svaveldioxid, kolmonoxid, från luften och släpper ut syre. Ett stort träd kan leverera en dag tillförsel av syre för fyra personer.

Träd motverkar klimatförändringar och hjälper till att kyla planeten.
Träd rengör luften.
Trädleverantör syre.
Träd ger skugga, coola gatorna och staden.
Träd sparar energi.
Träd sparar vatten.
Hjälp förhindra vattenförorening.
Hjälp till att förhindra jorderosion.
Skydda barn från ultrafiltrådar.
Blockera och förhindra ljud som fungerar som en barriär.
Ge mat.
Läka och ha medicinska ändamål.
Markera årstiderna.
Skapa ekonomiska möjligheter.
Är lärare och kamrater.
Samla olika grupper av människor och lägg till enighet.
Ge en baldakin för vilda djur och livsmiljöer.
Blockera vyer och dölja byggnader.
Ge trä och material.
Öka fastighetsvärdena.
Öka företagstrafiken.
Är historiska, visa historia och har särskild betydelse.
 
Därför står Viking Arbor för trädbevarande. I allmänhet kan vi rädda ett träd och beskära det för att få resultatet du är i motsats till att ta bort trädet behöver du bara bli medveten om beskärningsteknikerna som kan genomföras för att uppnå detta och får dig ett bättre och hälsosammare resultat.

 

 

 

Utförd jobb kommentarer

Tel: 0702 97 49 94 Epost: info@vikingarbor.se

Karlstad och hela Värmlands.

European Tree Worker Certifierad.

Trädvård, Trädbeskärning, Trädfällning och Bortforsling.

 

Professionell och pålitliga Arborists❤️🌲Trädtjänster till dig som privatperson, företag, förening, kyrka, stad eller kommun.

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon